Home Låmgfredag: Andakt vid korset .

Låmgfredag: Andakt vid korset .

Vi samlas vid korset för en andakt med textläsningar, sång och bilder

Långfredagens textläsningar: Jesaja 53:3-12, Matteusevangeliet 27:32-56, Filipperbrevet 2:6-8

Medverkande: Bert-Inge, Anna, Roslyn, och Annsofie

Jesus citerar psaltaren 22 på korset. Läs gärna den under dagen.

Author: Roslyn Bennett

Comments are disabled.