Home Corona – Bön för Sverige .

Corona – Bön för Sverige .

Från EFS Syd Sverige har det kommit ett bra initiativ som vi gärna haka på. Det är en uppmaning att stå i bön varje onsdag for Sverige, vårt samhället och för ALLA som bli drabbade av Coronaviruset på olika sätt.Det är en tröst att veta att alla församlingar i Syd Sverige ber för detta varje onsdag. Gärna stå med i detta. Be hemma. Gud hör bön


Vi ber för hela vårt samhälle och dess organisation, för de som är sjuka, för sjukvårdspersonal, för de som tar svåra beslut, för livsmedels- och råvarukedjor, för våra kristna gemenskaper m.m. Framför allt ber vi att Guds vilja får ske. I stunder som dessa har vi anledning att stanna inför Guds många löften och mitt råd är att varje dag läsa Bibeln för att lyssna in Guds tilltal.”

Author: Roslyn Bennett

Comments are disabled.