Home VIKTIGT : Corona viruset .

VIKTIGT : Corona viruset .

Meddelande från Andreaskyrkans Ordförande:

Med anledning av risken för spridning av Coronavirus vill Andreaskyrkan göra allt som kan göras för att förhindra spridning. Vi följer myndigheternas beslut och direktiv samt hur spridningsläget utvecklas.Vi kommer fortsätta att fira gudstjänster enligt programmet och hälsar alla välkomna som vill dela gemenskapen. Vi uppmanar alla att undvika att hälsa genom att ta i hand eller med annan direktkontakt. Kyrkkaffet kommer att ske på ett anpassat sätt .Vi rekommenderar de som tillhör en riskgrupp eller som uppvisar förkylningssymptom att stanna hemma och följa gudstjänsterna på radio eller teve.Vi står tillsammans i bön för alla drabbade och deras familjer och påminner varandra om hoppet vi har i Gud./Anders Johansson

Author: Roslyn Bennett

Comments are disabled.