Home Gudstjänst 3 jan med Anna Sköld

Gudstjänst 3 jan med Anna Sköld

Gudstjänsten inspelad 3 januari.

Bibeltexter: 1 Samuelsboken 3:1-10 Lukasevangeliet 2:42-52 Predikan: Jeremia 29:11, Filipperbrevet 3:12-16

För kollekt: swishnr: 123 694 6503

Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla! 2 kor: 13:13

 

Author: Roslyn Bennett

Comments are disabled.