Home Gudstjänst Anna Sköld 7.3 .

Gudstjänst Anna Sköld 7.3 .

I dagens gudstjänst som Bert Inge leder är temat ”den lätta bördan” Matt.11:28-30

Parentation över Arne Månsson

Anna predikar och vi får höra sånger från Janne Brovinius. Margit,Jan och Ragnhild leder oss i musik och sång

Ge gärna en gåva swish 123 694 6503 Bank giro 450-8594

Gud välsigne dig,

Author: Roslyn Bennett

Comments are disabled.