Home Gudstjänst sön 14 juni

Gudstjänst sön 14 juni

Roslyn Bennett predikade om ”Guds löften – livets ankare”. Vi streamade inte ”live” på Facebook men här kommer en sammanfattning av predikan.

Guds löften : livets ankare    –                           

Gud ger oss ett ankare I livets stormar….och det ankare är Hans ord och löften, jo, Biblen!   Biblen är inte bara en bok ( eller en samling av böcker), nej. Biblen kan vara ett ankare när livet är tufft! När livet är skakigt och allt är upp och ner kan vi stå fast vid Guds löfte.

I Jesaja kapital 40:8 star det: “Gräset torkar bort och blommorna vissnar, men vår Guds ord förblir I evighet”

och

 Guds ord visar oss vägen ur livets stormar: 

I Psalm 119: 105 står det: “Dina ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”

Men varför måste vi gå vi igenom stormar? Varifrån kommer dem?

  1. Det kan vara en situation vi har själv skapat 
  2. ….pga någonting en annan människa har gjort
  3. Ibland kan vi har problem pga att Guds fiende
  4. Ibland kan även Gud tillåta oss går igenom tuffa situationer…

…men varför?!

  1. Gud vill få vår uppmärksamhet! 
  2. Gud vill att vi slutar göra vissa saker I vårt liv (destruktiva)
  3. Gud vill att vi kapitulerar! 
  4. Han vill att vi blir mer lik Jesus!

Så.. när vi tank efter……kan vi se att stormar I våra liv är inte alltid negativa!   Även under Corona stormen kan Gud göra något med oss så att Han kan använda oss på ett annorlunda sätt, Han kan utrusta oss för att tjäna Honom just nu eller i framtiden….om vi har ett öppet sinne.

På grund av restriktionerna runt omkring oss har många av oss fått mycket mer fri tid.  VI har fått möjligheten att pausa…att reflektera…att inventera .

Vi kan använda tiden för att be…att tala med Gud och ställa frågor…

.Viktiga frågor….Vad vill du Gud ?  Vad vill du att jag se och förstå ?

Finns det något område I mitt liv där jag stänger ut dig? Finns det något som jag göra I mitt liv som jag behöver sluta med? Finns det någon person I mitt liv som blockerar din vilja för mig?

Och…Vad behöver JAG GÖRA för att bli mer lik Jesus?!

Sedan är det lika viktigt att ge Gud tid att svara dessa frågor? Ibland kan det vara svårt att höra Hans röst…men ibland visar Han sitt svar på andra sätt…DHA kan peka på någon vers I Biblen – Bibeln är som en guidebok, en instruktionbok för våra liv….Gud kan nå dig genom något någon säger till dig – något som hoppar ut,en bok du laser något du ser på TV, en film, något på Facebook.

……

Så vi har tittat på olika sorts stormar I våra liv, varför vi ibland måste uppleva dessa och hur Gud kan använda olika stormar för Hans rike……….

Men ….mitt I stormen är det svårt att kanske se och förstå allt detta…mitt I stormen behöver vi hjälp!  Jag har redan sagt att Guds ord är livets ankare…hur kan detta hjälpa oss?  

Guds löften, ankaret kan

1) hålla oss lugna och stabila.

I Ordspråksboken 3:5  står det: “Förtrösta på Herren av allt ditt hjärta och förlita dig inte på ditt förstånd”

Det kan

2)  ge oss frid….

I Filipperbrevet 4:  6 och 7 kan vi läsa “ Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”.

3) Ordet kan också ge oss tröst…Psaltaren 57:1….”Jag vill gömma mig under dina vingars skugga till stormen är över”  …..och skydd..läs psaltaren 91!

Och det finns tusentals andra ställe som vi kan klamra fast vid när livet är stormigt…Jag har faktiskt läst ngnstans att det finns ca 6,000 olika löfte I biblen. 

Men… att ha en Bibel på hyllan hemma eller att ha en Bibel-app på telefon kan inte hjälpa oss när vi drunknar …vi måste så klart läser det! 

I Josua kap 1 vers 8 får vi en uppmaning att läsa Guds ord…och att meditera på det…det starLåt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig, och då skall du ha framgång”

Slutligen…en liten påminnelse…för att kunna använda Guds ord som ett ankare I ditt liv, kom ihåg dessa fem punkter

1) Du måste läsa det!

2) Du behöver meditera över det för att förstå budskapet!

3) Du måste…Tro på det!

4) Lyd det  och

till sist

5) Tillämpa det till DITT liv…och inte I ngn annans liv!)

Guds löften är livets ankare som kommer hjälpa oss att komma genom alla stormar I livet…. inkluderande Corona stormen.  Håll fast till Guds löfte och då kommer du ser bättre dagar framöver…!    AMEN 

Author: Roslyn Bennett

Comments are disabled.