Home LUCKA 13 – söndag .

LUCKA 13 – söndag .


Idag på tredje advent har vi ingen digital gudstjänst. Utan delar denna lucka med er. Anders läser i från Jesaja 40:1-8 där det står:
Trösta, trösta mitt folk,
säger er Gud.
Ge nytt mod åt Jerusalem,
kungör att hennes träldom är över,
att hennes skuld är sonad,
att Herren straffat henne dubbelt
för alla hennes synder.
En röst ropar:
Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Alla dalar skall höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas
och branter bli till slätt.
Herrens härlighet skall uppenbaras,
och alla människor skall se det.
Herren har talat.
En röst sade: Förkunna!
Jag frågade: »Vad skall jag förkunna?«
Människan är som gräset,
förgänglig som blomman på ängen.
Gräset torkar, blomman vissnar,
när Herrens vind går fram.
Ja, folket är gräs.
Gräset torkar, blomman vissnar,
men vår Guds ord består i evighet.

Profeten Jesaja talar här om folket som skall göra sig beredda på Guds närvaro på nytt i deras liv. Profetian handlar också om Johannes döparen som är den som Jesaja talar om. Johannes döparen är med i alla fyra evangelierna och är den nyckelperson som ”öppnar” evangeliet alltså förkunnar att människan skall omvända sig och pekar på honom som skall ge människan evigt liv världens frälsare- Jesus.
Guds härlighet är uppenbarad i Jesus.
Låt oss be att vi bereder plats i våra hjärtan för Jesus han som ger oss av sitt liv!
Välsignad vare Han som kom i Herrens namn!

Glad advent/ Anna Sköld

Author: Roslyn Bennett

Comments are disabled.