Home Om Andreaskyrkan Vår historia

Vår historia


VÅR HISTORIA

År 2009 gick Klippans Missionsförening och Klippans Baptistförsamling samman i en ekumenisk samverkan genom Andreaskyrkan. Efter år av samarbete var tiden mogen att på detta sätt konkret tydliggöra den försoning som står i centrum av kristen tro.

Klippans Missionsförening bildades 1891 och tillhör Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS) som är en del av Svenska Kyrkan. Klippans Baptistförsamling bildades 1940 och tillhör Evangeliska Frikyrkan (EFK) som är en del av den världsvida baptismen. Båda rörelserna har en betoning på personlig tro, mission, lekmannaengagemang och vardagskristendom. Andreaskyrkan är anslutet till både EFS och EFK, och verkar för ett brett ekumeniskt samarbete.