Vår vision


VÅR VISION

Andreaskyrkans vision är att i Klippan med omnejd, men naturligtvis också på andra håll i världen, synliggöra Jesus Kristus och därigenom vara ett hoppfullt tecken på att Gud älskar alla människor och håller på att rädda världen. För oss handlar detta framförallt om att:

  • Följa Kristus: Att följa Kristus i fotspåren är att gå i takt med livet självt.
  • Bygga gemenskap: Att bygga gemenskap är att återspegla den Gud som är och vill vänskap och relationer.
  • Söka rättfärdighet: Att söka rättfärdighet är att lokalt och globalt sträva efter rättvisa, fred och försoning.

Där vi följer Kristus, bygger gemenskap och söker rättfärdighet, där låter Gud sitt rike, sin framtid, bryta fram.