Vårt liv

VÅRT LIV

Vi tror inte att livet i församlingen är en programpunkt i livet. Nej, för oss handlar det om nåt som omfattar vardag såväl som helg, våra hem och vårt samhälle såväl som vår kyrka. Men samtidigt finns det vissa hållpunkter.

Vårt arbete kretsar kring söndagsgudstjänsten (vanligtvis kl 10.00) där det ofta är barnaktiviteter parallellt, bön och bibelläsning (onsdagar kl 18.30) samt hemgrupper (olika dagar, plats).

Sedan vill vi hela tiden vara lyhörda för Guds Andes ledning och för människors längtan – vilket innebär att vårt arbete inte är skrivet i sten utan är öppet för förändringar.